„UAB „RIESTLITA“ PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“

Pradžia  >>  Naujienos  >>  b„UAB „RIESTLITA“ PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“

 Naujienos   spalio 17, 2016

2016-10-17, Reivyčiai6302b3df46b01e36128a1c9626db2470

UAB „RIESTLITA“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO PROJEKTĄ  „UAB „RIESTLITA“ PASIRENGIMAS 

ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“ 

 

 

UAB „RIESTLITA” siekdama prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir  siekdama sumažinti gamybos proceso metu patiriamas išlaidas,  įgyvendino projektą UAB „RIESTLITA“ pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui“.

 

Projekto tikslas –  atlikti įmonės gamyklos suvartojamos energijos auditą bei identifikuoti kritines sritis, kuriose galėtų būti sumažintos energetinės sąnaudos ir/arba šios sąnaudos būtų patiriamos pasinaudojant atsinaujinančios energijos šaltiniais, bei atlikto energijos vartojimo audito dėka įsidiegti efektyviausias energijos vartojimo priemones, procesus ar technologijas, tausojančias ir taupančias energiją, gamtinius išteklius bei didinančius įmonės darbuotojų komfortą.

 

Tikimasi, kad įdiegus energiją taupančias ir atsinaujinančią energiją naudojančias priemones, remiantis atlikto audito ataskaita, UAB „RIESTLITA” optimizuos savo energijos vartojimo apimtis taip padidindama savo konkurencingumą, darbuotojų komfortą, bei įmonės finansinę naudą.  Taip pat, įmonė prisidės prie nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimo. Tikėtina, kad gamykloje įdiegus energiją taupančias priemones, dėl mažesnio energijos naudojimo kiekio, sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, todėl sumažės aplinkos užterštumo lygis ir pagerės aplinkinių gyventojų gyvenamoji aplinka.

 

Projekto „UAB „RIESTLITA“ PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“  vertė 11 500 Eur. Projektas finansuojamas 60 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.

Pavadinimas

Aprasymas